Faustova biblioteka | Filološka biblioteka | Sibyllinska biblioteka | Posebna izdanja
Nađi autora:
A B C Č Ć D Ð E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž X Y Q W svi
Nađi knjigu:
A B C Č Ć D Ð E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž X Y Q W
Pareyson, Luigi
 
ESTETIKA. Teorija formativnosti
 

 

  Cijena
  420,00 kn + PDV
  55,30 € + PDV
Pareyson, Luigi
 
ONTOLOGIJA SLOBODE. Zlo i patnja
 

 

  Cijena
  420,00 kn + PDV
  55,30 € + PDV
Pascal, Blaise
 
MISLI (bilingv. izd.), sv. I. Uvod u Pascala. ÄŚovjek bez Boga
 

 

  Cijena
  380,00 kn + PDV
  50,00 € + PDV
Pavlović, Augustin
 
PARIŠKE RASPRAVE TOME AKVINSKOGA. Odabrani tekstovi
 

 

  Cijena
  420,00 kn + PDV
  55,30 € + PDV
Pirjevec, Dušan
 
SMRT I NIŠTINA. Odabrani spisi
 

 

  Cijena
  320,00 kn + PDV
  42,10 € + PDV
Platon
 
EROS I FILIA. Simpozij ili O ljubavi. Lisis ili O prijateljstvu (bilingv. izd.)
 

 

  Cijena
  350,00 kn + PDV
  46,00 € + PDV
Platon
 
OBRANA SOKRATOVA (bilingv. izd.)
 

 

  Cijena
  220,00 kn + PDV
  28,90 € + PDV
Platon
 
PARMENID (bilingv. izd.)
 

 

  Cijena
  280,00 kn + PDV
  36,80 € + PDV
Platon
 
POLITEIA — Knjiga VI. i VII. (bilingv. izd.)
 

 

  Cijena
  100,00 kn + PDV
  13,20 € + PDV